U kunt bij Volksdansgroep Pajottenland terecht voor voorstellingen van traditionele Vlaamse volksdansen in historische kledij. De dansvoorstellingen worden steeds uitgevoerd onder begeleiding van eigen muzikanten. Volksdansgroep Pajottenland heeft ook aangepaste dansen voor optredens in stoeten of processies. Pajottenland kan u een standaard programma aanbieden of een gelegenheidsprogramma samenstellen rond een bepaald thema.

Pajottenland beschikt over talrijke klederdrachten en accessoires om optredens te verzorgen. Inleidende teksten en fotomateriaal voor eventuele brochures zijn beschikbaar.

Wenst U zelf uw beentjes uit te slaan, dan kunnen wij U bijstaan met de ondersteuning van dansinitiaties en via workshops.

Voor inlichtingen en praktische afspraken kan U terecht bij ons secretariaat.

Wij rekenen zo nodig op geluidsversterking en microfoons, een omkleedruimte en een geschikt podium voor dansen.

De organisator voorziet minimaal twee consumpties per uitvoerder. Indien er een middag- of avondmaal valt in de periode van de optredens, zorgt de organisator ook voor een maaltijd voor de uitvoerders.

Wij vragen een billijke vergoeding als tegemoetkoming van onze kosten afhankelijk van de duur en aard van het gewenste programma. Verplaatsingskosten worden aangerekend op basis van afgelegde kilometers voor verplaatsingen buiten onze regio. De organisator is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele auteursrechten op de uitgevoerde muziek.